Met dit Team heeft ADG in hoofdklasse niets te zoeken 22-12-2019 | Wim Martin Op de helft van de landelijke damcompetitie in de Hoofdklasse A is dat de conclusie die getrokken kan worden na de uiterst magere resultaten, 4 keer verlies en 2 keer gelijk, van de Amersfoortse dammers.  Ook in Friesland slaagde ADG er zaterdag j.l. niet in de wedstrijd te winnen. Zelfs niet tegen mede-degradatiekandidaat D.C. Heerenveen. Toegegeven, ADG was gehandicapt doordat steunpilaren Jan de Ruiter en Gerrit de Bruijn om uiteenlopende redenen verhinderd waren, maar dan heb je als team nog altijd invallers. Fotgraaf: B. Brank Ton van der Ploeg verving De Ruiter en hij zette de partij interessant op. Sterker nog, in het vroege middenspel kon hij in 1 zet gewoon de winst naar zich toe trekken. Ton gaf er blijk van toch iets tekort te komen voor dit niveau. Hij miste de opgelegde mogelijkheid, rommelde nog wat door naar een overmachtseindspel voor de tegenstander en verloor kansloos. Een glansrol was evenwel weggelegd voor de op het laatste ogenblik voor De Bruijn ingevallen Jaco van Maanen. Jaco heeft twee jaar niet gespeeld, twee invalbeurten in 2017, en daaraan voorafgaand zelfs vijf jaar niet ! Van Maanen besloot de hekstelling met twee schijven op de lange lijn van zijn opponent op de scherpst mogelijke manier te bestrijden met een uitstoot naar de zesde rij. In het verdere verloop gaf Jaco blijk van zijn grote natuurlijke aanleg voor het spel. Er volgde nog een leuke combinatieve wending en keurig verzorgde afwerking naar de eindspelwinst. Ton Bollebakker had aan het kopbord de gehele partij voordeel middels een flankaanval. Hij had echter te weinig grip op de linkervleugel, zodat de Fries zich naar een punt kon ruilen. Voorafgaand aan zijn wedstrijd tegen Johan Taeke Dekker was Cees Strooper er op gewezen dat Dekker 'altijd' Half-open Klassiek speelt. In zijn voorbereiding had Strooper gezien dat Dekker dat niet vlekkeloos behandelt. Dus wat kwam er op het bord: Half-open Klassiek! Na de partij bleek dat Strooper in de openingsfase een grote kans had gemist op zeer voordelig spel. Ook in de partij leek Cees het beste van het spel te hebben. Dat viel toch tegen. Dekker dwong Strooper een vervlakkende afwikkeling toe te staan. Daarna liep de partij snel naar een gelijkwaardige remise. Harry de Waard vond zijn treffen tegen Sipke Doller een WAARDeloze partij. De Fries had kennelijk totaal geen zin om te spelen en hakte daar waar het kon. DOLLER kon het niet. De Waard hield zijn hoofd koel om nog meer ergernis te onderdrukken. Het afspel moest nog wel even secuur naar remise geleid worden.>> Marcel Everloo was wel weer eens aan een winstpartij toe. Hij trof het in zoverre dat zijn tegenstander in de opening het contact uit de weg ging door diverse ruilen te nemen. Nadat de standen weer gecentreerd waren bouwde de Fries verkeerd op en na een afgedwongen slagwisseling nam Everloo een combinatie naar dam, einde van de partij. Bij Nico Kruijswijk tegen Johnny Modderman was sprake van een gelijk opgaande partij. In  het middenspel  vlocht de ADG-er een aantal dreigingen in het spel, maar zijn tegenstander was attent genoeg dit te doorzien. Rond de 40e en 45e zet probeerde Nico nog voordeel te krijgen, maar wederom werd  het goed tegengespeeld. Na een aantal ruilen bleef er een 4 om 4 over. Nico vocht nog door, maar er zat geen winst meer in. Na de 59e zet werd remise overeengekomen. Wim Martin deed in zijn partij eigenlijk alles goed. Soms heb je zo’n dag. Vanuit de opening nam de Amersfoorter initiatief met druk over het Ghestem-veld. Die schijf werd geruild en daarna kon de ADG-er in een 10 om 10 secuur spelend gebruik maken van de kleine, maar steeds groter wordende nadelen van twee gedeplaceerde schijven van zijn tegenstander. Martin zou hem niet meer laten ontsnappen. Twee volstrekt onnodige nederlagen volgden voor de Amersfoortse ploeg.> Foutjes, foutjes.> Frits Stuger was in een volstrekt gelijkwaardige 7 om 7 zo vriendelijk de partij weg te geven door, met nog 10 seconden op de klok, een onlogische en gelijk verliezende zet te spelen. Misschien ervoor zorgen in het vervolg iets meer tijd over te houden ? Bryan Brank oogde voor de partij al vermoeid, en na de partij uitgeput en verslagen. Hij speelde de KVO uitstekend tegen, maar blunderde opzichtig door in een verliezende 3 om 3 te lopen.>> Eindstand Heerenveen - ADG   10-10 Voor de gedetailleerde uitsagen Klik hier.
HET AMERSFOORTS DAM GENOOTSCHAP ADG